Thanks and see you!

 

Galleri Norrsken's premises are sold. So many have appreciated the creative exhibitions and the gallery itself over the years. This has been a joy for us.

 

Our company Galleri Norrsken HB remains and creators can still exhibit at our Galleri Riddaren in Stockholm's Old Town. Welcome there, both exhibitors and visitors. You can follow Galleri Riddaren at Facebook and at galleririddaren.se.

 

Pia Forsström & Christina Soini

Tack och hej!

 

Lokalen där Galleri Norrsken har huserat sedan hösten 2014 är såld. Så många har uppskattat de härliga utställningarna och galleriet i sig. Det har varit en glädje för oss.

 

Vårt företag Galleri Norrsken HB finns kvar och kreatörer kan fortsatt ställa ut på vårt Galleri Riddaren i Gamla Stan.

 

Varmt välkomna dit, både utställare och besökare. Ni kan följa Galleri Riddaren på Facebook och på galleririddaren.se.

 

Här kan du läsa om hur vi ser på integritet samt hur vi på Galleri Norrsken HB hanterar personuppgifter.

 

Pia Forsström & Christina Soini

INFO@GALLERINORRSKEN.SE CHRISTINA 070-852 6662 PIA 070-797 9094

© Galleri Norrsken 2014